English (United Kingdom)Polish (Poland)


AKTUALNO?CI W NASZEJ SIECIPDF Print Email
Saturday, 15 November 2014 16:30

Cz?onkowie naszej sieci – Justyna i Grzegorz Kaflik z „Agroturystyki u Kaflika" uczestniczyli w konkursie pt. „Od Agroturystyki do Turystyki Wiejskiej” zorganizowanym przez Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Spo?ród 300 gospodarstw agroturystycznych na Mazowszu wyszkowskie gospodarstwo „U Kaflika” otrzyma?o wyró?nienie w kategorii Najlepszego Gospodarstwa Agroturystycznego w województwie mazowieckim. Wi?cej

 
Welcome on our website! PDF Print Email
Wednesday, 01 October 2014 14:00

Welcome on our website!
We have just added English version for our English speaking guests.

 
Przebudowa strony (aktualizacja) PDF Print Email
Monday, 01 September 2014 00:00

Przebudowujemy nasz? stron?. Wkrótce b?dzie dost?pna wersja angloj?zyczna oraz informacje prasowe o naszych obiektach.

 

 


Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl