Print
Saturday, 15 November 2014 16:30

Cz?onkowie naszej sieci – Justyna i Grzegorz Kaflik z „Agroturystyki u Kaflika" uczestniczyli w konkursie pt. „Od Agroturystyki do Turystyki Wiejskiej” zorganizowanym przez Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Spo?ród 300 gospodarstw agroturystycznych na Mazowszu wyszkowskie gospodarstwo „U Kaflika” otrzyma?o wyró?nienie w kategorii Najlepszego Gospodarstwa Agroturystycznego w województwie mazowieckim. Wi?cej