CZYM JEST NADBUŻAŃSKI SZLAK EKOTURYSTYCZNY?

Nadbużański Szlak Ekoturystyczny – to kontynuacja już działającej Sieci ekoturystycznej Między Bugiem a Narwią. Grupa ta współpracuje ze sobą tworzac wspólna ofertę i prowadząc wspólną akcję informacyjną pod znakiem ekoturystyki.
Szlak powstał w 2012 r. jako wynik projektu prowadzonego przez Społeczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl), finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki temu projektowi można było zaprosić do współpracy kolejne obiekty zainteresowane rozwojem ekoturystyki i turystyki zrównoważonej na terenie wschodniego Mazowsza i południowej części Podlasia. w wyniku kilkumiesięcznych działań na tym terenie powstała grupa osób zainteresowanych współpracą w ramach Nadbużańskiego Szlaku Ekoturystycznego oraz nawiązaniem kontaktów z Siecią ekoturystyczna Miedzy Bugiem a Narwią.

Korzyści dla gości i turystów na Nadbużańskim Szlaku Ekoturystycznym:

  • Wszyscy członkowie szlaku wspólnie się promują, współpracują w ramach stworzonej oferty.  Nasz oferta jest umieszczona na jednej ulotce i na jednej stronie, co znacząco ułatwia poszukiwania i wybór odpowiedniego miejsca na odpoczynek lub zwiedzanie.
  • Każdy z osobna i wszyscy razem dbamy o dobry standard naszych usług.
  • Oferta naszej sieci  respektuje podstawowe światowe zasady ekoturystyki. Oznacza to, że:

• Oparta jest na naturze, kulturze i lokalnej wyjątkowości. Promujemy, chronimy i szanujemy nasze środowisko przyrodnicze i kulturowe;
• Dbamy o przyrodę i lokalne społeczności, wspieramy lokalną gospodarkę;
• Staramy się tworzyć pozytywne, poszerzające wiedzę i podnoszące świadomość doświadczenia – nie tylko dla naszych gości, ale również i dla nas, gospodarzy tych terenów.

 

TEREN NASZEGO SZLAKU

Nasza sieć zlokalizowana jest na terenie 10 gmin położonych nad Bugiem:

• Ceranów  www.ceranow.pl • Mielnik www.mielnik.com.pl
• Ciechanowiec www.ciechanowiec.pl
• Sarnaki www.sarnaki.pl
• Drohiczyn www.drohiczyn.pl • Siemiatycze www.siemiatycze.pl
• Korczew www.korczew.pl • Sterdyń www.sterdyn.pl
• Małkinia Górna www.malkiniagorna.pl • Platerów www.platerow.plNatura

Są to tereny przede wszystkim leśne i rolnicze położone wzdłuż nieujarzmionej rzeki Bug, gdzie jest spokój, przyroda, a większe skupiska ludności, to zaledwie kilka miast powiatowych
Charakterystyką jest małoobszarowa tradycyjna gospodarka rolna oraz bogate dziedzictwo przyrodnicze,  na tym terenie zlokalizowany jest obszar chroniony  NATURA 2000:

• Puszcza Biała (obszar ochrony ptaków)
• Dolina Dolnego Bugu (obszar ochrony ptaków)
• Ostoja Nadbużańska (obszar ochrony siedlisk)

Świadczy to o wyjątkowych walorach przyrodniczych w skali Europy, szczególnie związanych ze światem ptaków, ale również bogactwem fauny i flory. Występują tu rzadkie i chronione gatunki, stanowiące ucztę dla ornitologów i miłośników przyrody. Z łatwością zaobserwujecie ponad 400 chronionych gatunków roślin, ssaków, ptaków, płazów, gadów i ryb. Wśród nich np. bocian czarny, derkacz, kulik, sieweczka obrożna, gadożer, bóbr, wydra, wilk, żółw błotny, ryba strzebla przekopowa… nie sposób wszystkich wymienić; tak więc zapraszamy w teren i polecamy szczegółowe opisy między innymi na stronach: www.przyroda.polska.pl, www.birdwatching.pl; www.natura2000.gdos.gov.pl
Ponadto duża część obszaru należy do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu

Kultura

Tereny te to także styk kultur, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Zachowało się u wiele ciekawych tradycji – lokalne święta, odpusty, dożynki, jarmarki, wyroby rzemiosła, dawne przepisy kulinarne, które można poznać i posmakować. Wiele miejsc było świadkami historii, tej dawnej jak i tej nam bliższej. W każdej gminie są pamiątki mówiące o minionych czasach, a miejscowe opowieści i legendy też są warte wysłuchania. Każdy właściciel obiektu chętnie podzieli się swoja wiedzą.


JAK DOŁĄCZYĆ DO SZLAKU – DLA ZAINTERESOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW EKOTURYSTYCZNYCH

Jeżeli  prowadzisz lub planujesz rozpoczęcie działalności o charakterze ekoturystycznym na terenie wschodniego Mazowsza lub Podlasia, a także w sąsiedniej gminie (dotyczy to nie tylko obiektów noclegowych – również usług gastronomicznych, sprzedaży bezpośredniej, rzemiosła, domów kultury, sportu i innych), możesz dołączyć do Szlaku. Warunkiem jest zgodność prowadzonej działalności z zasadami ekoturystyki.
Korzyści z bycia członkiem sieci to między innymi: wspólny marketing i wzajemna promocja (wspólne publikacje, imprezy, udział w targach i festynach), poszerzenie swojej  bazy klientów i oferty, korzystanie ze wspólnej strony internetowej, logo "Nadbużańskiego Szlaku Ekoturystycznego, zyskanie nowych partnerów biznesowych.  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zarządcą sieci ekoturystycznej Między Bugiem a Narwią na rok 2013: Justyna Kaflik, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it tel. 503 144 834.

 

do góry
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012