Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiklinowym Koszem”


Barbara i Marzena Florczuk
Starczewice 4, 08-108 Korczew
tel.602 362 639

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Typowe gospodarstwo wiejskie, w którym jest spokój, cisza i dobrze si? odpoczywa. Kuchnia regionaln? z w?asnych produktów. Blisko wody. Latem ?ódki, zim? kuligi.

florczuk_001
florczuk_002
florczuk_003
florczuk_004
florczuk_005
florczuk_006
florczuk_007
florczuk_008
florczuk_009
florczuk_010
01/10 
start stop bwd fwd
OFERTA

Noclegi

Mamy 3 pokoje, 10 miejsc noclegowych, ?azienka na pi?trze przy pokojach. 2 pokoje z balkonami, widok na prze?om Bugu lub pi?kny wiejski krajobraz.

Zaj?cia

Latem i jesieni? zapraszamy go?ci do nauki robienia przetworów: kwaszonki, kiszonki, d?emy, powid?a, sa?atki domowe.
W ci?gu roku ch?tnym go?ciom oferujemy tak?e mo?liwo?? nauki wyplatania koszy z wikliny, prosimy wtedy o wcze?niejsz? informacj? zainteresowanych.
W gospodarstwie nasi go?cie mog? poobserwowa? zwierz?ta domowe, a ch?tni mog? wzi?? udzia? w pracach polowych.
Dodatkowo mamy ogrodzony plac zabaw dla dzieci, mini boisko, grill oraz rowery do dyspozycji go?ci.
Dla naszych go?ci organizujemy tak?e ogniska nad Bugiem z domowym pocz?stunkiem.
U s?siadów mo?na skorzysta? z rejsów ?odzi? po Bugu (Bu?yska 3km) oraz przep?yn?? promem na drug? stron? rzeki w Drohiczynie (5km). W Korczewie znajduje si? pa?ac z ciekaw? ofert? wystawiennicz?.

Inne us?ugi

Posiadamy w sprzeda?y nasze kosze ró?nej wielko?ci, wyplatane r?cznie z nieokorowanej wikliny. Ceny od 10 z?.

Sezon

Zapraszamy przez ca?y rok, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wy?ywienie / produkty ?ywno?ciowe

Oferujemy pe?ne wy?ywienie lub do wyboru ?niadanie, obiad, kolacj? dla go?ci. Nasza specjalno?? to b?cwa?y korczewskie, blaszak podlaski, ró?ne rodzaje pierogów, w?asne wyroby w?dliniarskie, w?asne sery, pyszne domowe ciasta, ?wie?e produkty z gospodarstwa (warzywa, owoce, drób, jajka).

Ceny

Nocleg ze ?niadaniem od 50 z?, nocleg z pe?nym wy?ywieniem od 80 z?, zni?ki dla go?ci pozostaj?cych d?u?ej ni? tydzie?. Mo?liwo?? negocjacji cen.
Bezp?atny, bezprzewodowy dost?p do Internetu.

Dodatkowe informacje

I i II miejsce w konkursach na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” w powiecie siedleckim; wyró?nienie w gminnym konkursie „Pi?kna Zagroda Wiejska”; udzia? w konkursach kulinarnych.

Uko?czony kurs „?ywienie go?ci HACCP w agroturystyce”

Ze wzgl?du na obecno?? zwierz?t gospodarskich nie przyjmujemy go?ci ze zwierz?tami.
do góry


 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiklinowym Koszem”
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012