Pole namiotowe ”Maxturist”


Marian  Laskowski
Hruszew 28,  08-210 Platerów
+48 83 357 67 80 , +48 696 840 961
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.torneo.123.pl

Okolice wsi Hruszew to przepi?kne miejsce, w którym mo?na odpocz?? od wielkiego miejskiego zgie?ku. Organizowane s? wieczory przy ognisku z muzyk? , a tak?e muzyka (rechot ?ab, cykanie ?wierszczy) p?yn?ca z rzeki, która potrafi uko?ysa? do snu.  Je?li lubisz d?ugie piesze w?drówki po bezdro?ach, wycieczki rowerowe po le?nych drogach wytyczonych ?cie?kami przyrodniczymi,  p?ywanie kajakiem kr?t? rzek? i zwiedzanie zabytków si?gaj?cych XV wieku to dobrze trafi?e?.

laskowski_01
laskowski_02
laskowski_03
laskowski_04
laskowski_05
laskowski_06
laskowski_07
laskowski_08
laskowski_09
laskowski_10
01/10 
start stop bwd fwd
OFERTA

Noclegi

Ustawienie namiotów w zacisznym miejscu, mo?liwo?? korzystania z: ?azienki, oddzielne WC,   dost?p do Internetu, lodówki, pr?du, hu?tawka, miejsce na hamak,  na grill, wyznaczone ognisko, parking,   altanka z kominkiem, rowery, kajaki  jedno- i  dwu-osobowe, stó? do tenisa.  
Posiadamy  namioty 10-osobowe dla grup zorganizowanych.

Zaj?cia

Naszym go?ciom proponujemy:

 • Sp?yw kajakowy rzek? Toczn? : trasa; Hruszew-Tokary (3km *2), Hruszew – ?elazny most (8km *2), Hruszew – Dra?niew (8km *2),
 • mo?liwo?? korzystania z rowerów,
 • wyznaczona le?na trasa przyrodnicza,
 • zwiedzanie zabytków,
 • zbieranie grzybów le?nych,
 • ?owienie ryb w rzece,
 • gra w  siatkówk?, kosza, badmintona.

Inne us?ugi

Do nabycia na  miejscu  grzyby boczniaka  z w?asnej produkcji naturalnymi metodami.

Sezon

ca?oroczny
uprzedni kontakt telefoniczny, a tak?e mo?na przyj?? bezpo?rednio ”z drogi”.

Wy?ywienie / produkty ?ywno?ciowe

Wy?ywienie we w?asnym zakresie

Ceny

Ustawienie  namiotu :

 • 10z?/os – doros?ej
 • dzieci  do  3 lat nieodp?atnie
 • dla wi?kszych grup rabaty
 • pr?d – w zale?no?ci od d?ugo?ci pobytu
 • drewno na ognisko – 5z?
 • kajak – od 5z?/os
 • rower – od 5z?/os

Dodatkowe informacje

Jest to miejsce le??ce na terenie Nadbu?a?skiego Parku Krajobrazowego znajduj?ce si? 8 km od rzeki Bug, do której mo?emy dop?yn?? kajakiem z naszego gospodarstwa rzek? Toczn?. W tej rzece oprócz ryb znajduj? si? tak?e raki, co ?wiadczy o jej czysto?ci. Niezm?cona ha?asem cisza  pozwoli  si?  wyciszy? i w pe?ni  zrelaksowa?. To doskona?e miejsce wypadowe do dalszych w?drówek i wycieczek w stron? Bugu, Korczewa, Drohiczyna, Grabarki (Góry  Prawos?awnej), Kodnia, Le?nej Podlaski, Janowa Podlaskiego (stadnina koni arabskich), Czeremchy, Hajnówki i Puszczy Bia?owieskiej. Do tych miejscowo?ci  mo?emy  dojecha?  naszym busem osobowym.  Odleg?o??  od  Warszawy  to 140km. Mo?na dojecha?  samochodem  przez Siedlce – ?osice – Hruszew lub poci?giem z Warszawy do Niemojek a nast?pnie PKS do Hruszewa, ewentualnie mo?na  si? umówi? na odbiór turystów z Niemojek busem.
do góry


 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiklinowym Koszem”
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012