Pracownia artystyczna Roman Ogrodnik


Roman Ogrodnik - malarz artysta
S?ochy Annopolskie 109 A
17-300 Siemiatycze
+48 606 279 613
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Moj? pasj? jest malarstwo sztalugowe, tematyka  i technika ró?norodna,  tworz? obrazy olejne ,pastele, szkice, rze?by. Bardzo cz?sto s? to pejza?e ziemi podlaskiej, widziane we wszystkich  porach roku. Pi?kno ziemi Nadbu?a?skiej sta?o si? te? inspiracj? do tworzenia anio?ów i demonów.

ogrodnik_01
ogrodnik_02
ogrodnik_03
ogrodnik_04
ogrodnik_05
ogrodnik_06
ogrodnik_07
ogrodnik_08
ogrodnik_09
ogrodnik_10
01/10 
start stop bwd fwd
OFERTA

Sezon

Obiekt czynny ca?y rok, prosimy o wcze?niejszy kontakt telefoniczny
do góry


 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiklinowym Koszem”
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012