Pracownia koronki szyde?kowej


Wies?awa Kur – twórca ludowy
Garnek 2
08-322 Ceranów
+48 696 479 358
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pocz?tkowo zajmowa?am si? robieniem swetrów, szalików i czapek wy??cznie na potrzeby w?asne. Z czasem odkry?am swoja prawdziwa pasje czyli koronk? szyde?kow?. Od kilkunastu lat zajmuj? si? wykonywaniem serwet, obrusów i ozdób okoliczno?ciowych, a je?li zaistnieje potrzeba bior? udzia? w warsztatach oraz pokazach.

kur_00001
kur_00002
kur_00003
kur_00004
kur_00005
kur_00006
kur_00007
kur_00008
kur_00009
kur_00010
01/10 
start stop bwd fwd
OFERTA

Zaj?cia

Serdecznie zapraszam wszystkich ch?tnych na:

 1. pokazy, warsztaty robótek szyde?kowych dla grup nie wi?kszych ni? 15-osobowe (wiek uczestników bez znaczenia – mo?liwo?? przeprowadzenia pokazów i warsztatów zarówno dla dzieci jak i osób doros?ych).
 2. pracownia znajduje si? na trasie edukacyjnej ?cie?ki rowerowej Nadbu?a?skiego Parku Krajobrazowego. Obok pracowni jest wiata i miejsce przygotowane na ognisko.

Inne us?ugi

Sprzeda? koronek:

 • obrusy  od 300z?
 • firany  od 100z?
 • serwety  od 20z?
 • ozdoby okoliczno?ciowe od 2z? do 15z?
 • mo?liwo?? zamawiania  koronek
 • warsztaty  - czas trwania 60 minut; koszt 50z? za grup? + 2z? za osob?

 

Sezon

Obiekt czynny codziennie po wcze?niejszym kontakcie telefonicznym.

Ceny

 • obrusy  od 300z?
 • firany  od 100z?
 • serwety  od 20z?
 • ozdoby okoliczno?ciowe od 2z? do 15z?
 • mo?liwo?? zamawiania  koronek
 • warsztaty  - czas trwania 60 minut; koszt 50z? za grup? + 2z? za osob?

Dodatkowe informacje

 • 2002r. – wyró?nienie w konkursie „Przedsi?biorczo?? mieszka?ców  wsi” organizowanym przez WODR;
 • 2006r. -III miejsce  na VI ?wi?tecznym Jarmarku  Bo?onarodzeniowym ;
 • 2007r – zdobycie  nagrody „Kosowska  Malwa”  dla  Twórców  i Dzia?aczy  Kultury  nadawanej  przez MGOK w Kosowie  Lackim;
 • 2008r – I miejsce  w konkursie „Pisanki,  Kraszanki,  Wyklejanki” organizowanym  przez MGOK w Kosowie  Lackim;
 • i wiele innych.
do góry


 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiklinowym Koszem”
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012