Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lip?”


Lidia Ko?cian
Rzewuszki 11
08-220 Sarnaki
+48 504 906 923
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.agrolipa.republika.pl

Nasza oferta to pobyt w drewnianym domu z dusz?. Wokó? rozleg?e ??ki, pola i las, b?d?ce cz??ci? Parku Krajobrazowego – Podlaski Prze?om Bugu. Odnajdziesz tu gniazdo bociana i pszczeli miód, zio?a, a przede wszystkim – cisz?.

koscian_01
koscian_02
koscian_03
koscian_04
koscian_05
koscian_06
koscian_07
koscian_08
koscian_09
koscian_10
01/10 
start stop bwd fwd

OFERTA

Przedstawiamy Pa?stwu ofert? pobytu na terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski Prze?om Bugu". Proponujemy noclegi w dobrze wyposa?onych domkach przeznaczonych wy??cznie dla turysty. Poczujecie si? swobodnie i bezstresowo. Oprócz noclegów zapraszamy na posi?ki. Dania regionalne s? ich podstaw?.

Noclegi

Noclegi w domu wolnostoj?cym – wy??cznie dla turysty. W domu pokój dzienny i dwie sypialnie, kuchnia i ?azienka. W sumie 7 ?ó?ek. Wyposa?enie kompletne zarówno kuchni,  jak i pokoi. Ca?o?? w ch?odne dni ogrzewana kominkiem. Obiekt ca?oroczny.

Zaj?cia

Naszym go?ciom proponujemy:

  • wycieczki z przewodnikiem /okres letni/ rowerowe, piesze, lub samochodowe wycieczki do lasów - pobliskich lub dalszych np. Puszcza Bia?owieska. Mo?liwo?? wypo?yczenia rowerów (max. 7),
  • rozpoznawanie dziko rosn?cych ro?lin. wokó? domu umieszczone s? tabliczki z nazwami kilkudziesi?ciu gatunków ro?lin z ró?nych ?rodowisk (zaj?cia letnie),
  • w okresie sierpie? – pa?dziernik organizujemy Dzie? Ziemniaka z przygotowaniem i degustacj? kilku potraw ziemniaczanych: pieczone ziemniaki w ognisku, babka ziemniaczana, placki, pyzy, placki z gotowanych ziemniaków (grupy max. 20 osobowe),
Powy?sze zaj?cia po wcze?niejszych ustaleniach

Inne us?ugi

Posiadamy w sprzeda?y nasze kosze ró?nej wielko?ci, wyplatane r?cznie z nieokorowanej wikliny. Ceny od 10 z?.

Sezon

Obiekt ca?oroczny, w zasadzie w przypadku wolnych miejsc dost?pny przez ca?? dob?.

Wy?ywienie / produkty ?ywno?ciowe

Oferta ?ywieniowa ca?kowicie dopasowana do potrzeb przebywaj?cych go?ci. Zarówno menu jak i czas posi?ków. Preferujemy wydawanie obiadów i obiadokolacje.  W okresie ?wi?t przygotowujemy uroczyste dania np. wielkanocne lub wigilijne. Ca?o?? wy?ywienia oparta jest na produktach w?asnego gospodarstwa i innych gospodarstw naszej wsi.  Wydawanie posi?ków wy??cznie po wcze?niejszym ustaleniu szczegó?ów.  
Ceny obiadów i obiadokolacji – 30 z?, ?niadania i kolacje – 15 z?.

Ceny

  • wynaj?cie domku – doba od 150 z? w okresie d?ugich weekendów  250 z?/ doba,
  • pojedyncze noclegi – 40 z? doba,
  • przewodnictwo wycieczek – ca?odniowe – 100 z?, do 2 godzin – gratis,
  • Dzie? Ziemniaka  - 10 z?/osoba.

Dodatkowe informacje

  • certyfikat „ miejsce przyjazne dla zwierz?t”
  • wiele nagród w konkursach zwi?zanych z dzia?alno?ci? kulinarn?
  • nagrody za ciekawe pami?tki z gospodarstwa.

W?a?cicielka gospodarstwa – Lidia Ko?cian z wykszta?cenia kucharz. Wieloletnie do?wiadczenie w ?ywieniu zbiorowym. Odbyte kursy z zakresu dzia?alno?ci na polu - agroturystyka. M?? – le?nik.

Obiekt  posiada w?asne ogrodzone podwórko, na którym znajduje si? zadaszona wiata, miejsce na ognisko i grill, ?awki, hu?tawka, boisko do gry w siatkówk?.
do góry


 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiklinowym Koszem”
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012