Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
ul. Pa?acowa 5, 18-230 Ciechanowiec,

woj. podlaskie
+48 86 2 771 328
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.muzeumrolnictwa.pl

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – siedziba w dawnej posiad?o?ci
hr. Starze?skich. Skansen mazowiecko – podlaski (48 obiektów – XVIII i XIX w.). Atrakcyjne imprezy m in. „Podlaskie ?wi?to Chleba”, „Konkurs Gry na instrumentach Pasterskich”.
Zwiedzanie Muzeum trwa ok. 2 godz.

muzeumc_001
muzeumc_002
muzeumc_003
muzeumc_004
muzeumc_005
muzeumc_006
muzeumc_007
muzeumc_008
muzeumc_009
muzeumc_010
muzeumc_011
01/11 
start stop bwd fwd

OFERTA

Noclegi

Baza noclegowa na terenie Skansenu:
Cena – 60 z?/os. Posiadamy 37 miejsc w ofercie noclegowej

Zabytkowa Chata „Lipskie” -  14  miejsc.
Ka?dy z pokoi ma oddzieln? ?azienk? z prysznicem. Na dole w podpiwniczeniu sala kominkowa na 25 osób oraz urz?dzona kuchnia.
Pokoje nr 7,8,10 – dwuosobowe,
pokój nr 9 – z ?ó?kiem ma??e?skim,
pokoje nr 11,12 – trzyosobowe

Zabytkowa Chata „Radziszewo” -  9 miejsc
Pokoje przechodnie – po lewej stronie 4 miejsca z jedn? wspóln? ?azienk?. Pierwszy pokój trzyosobowy, drugi pokój jednoosobowy.
Po prawej stronie 5 miejsc z dwoma ?azienkami, razem 9 miejsc. Pierwszy pokój trzyosobowy z ?azienk?, drugi pokój dwuosobowy z ?azienk?.

Zabytkowa Chata „Plastyk” – 10 miejsc + ka?dy pokój z ?azienk? i prysznicem)
(mo?liwo?? dostawki w pokoju nr 5 i 6).
Pokój nr 1 i 4 – (parter) – jednoosobowy,
pokój nr 2 (parter) – ló?ko ma??e?skie,
pokój nr 3 (parter) – dwuosobowy,
pokój nr 5 i 6  (poddasze) – dwuosobowy + dostawka.

Pokoje w Pa?acu (apartament) – dwa pokoje dwuosobowe z ?azienkami (w tym jeden z ?ó?kiem ma??e?skim) + dla obu pokoi wspólny salonik.
Cena - 200 z? /pokój.
Rezerwacje pod nr tel. 86 2 771 328 – kasa biletowa.

Zaj?cia

Pokazy:
  • pokaz pracy ku?ni -  250 z?
  • pokaz pracy ku?ni ( dla szkó?) – 100 z?.
  • pokaz pracy m?yna wodnego – 250 z?.
  • pokaz pracy m?yna wodnego (dla szkó? ) – 100 z?.
  • spotkanie z zielarzem – 250 z?.
  • spotkanie z zielarzem (dla szkól) – 100 z?.
  • pokaz w?dzenia kie?bas w zabytkowej w?dzarni – 250 z?.
  • inne lekcje tematyczne dla szkó? – 100 z?.
  • ognisko na terenie Muzeum – 150 z?.
Pokazy i prezentacje nale?y zg?osi? telefonicznie do dzia?u o?wiatowo-promocyjnego lub kasy biletowej  na 4 dni przed planowanym terminem – 86 2 771 328.

Inne us?ugi

Wynaj?cie sal konferencyjnych b?d? terenu rekreacyjnego – uzgodnienia bezpo?rednie telefonicznie z kasa biletow?.

Ceny

Bilety wst?pu do Muzeum:
5 z? ulgowy – m?odzie? szkolna, studenci,
10 z? normalny
3 z? ulgowy – spacerowy
6 z? normalny - spacerowy

Sezon

Muzeum czynne:
codziennie: od 8.00-16.00 w okresie 1.X – 30.IV,
w okresie: 1.V.-30.IX – 8.00 – 18.00, w soboty niedziele i ?wi?ta od 9.00- 19.00.
Grupy zorganizowane zg?oszenia telefoniczne – do kasy biletowej: 86 2 771 328.

Dodatkowe informacje

Muzeum otrzyma?o tytu? „Podlaskiej Marki Roku 2005” w kategorii „Miejsce Roku” – w konkursie organizowanym przez Marsza?ka Województwa Podlaskiego


Wszelkie dodatkowe informacje udzielane s? przez dzia? o?wiatowo – promocyjny pod nr telefonu 86 2 771 328 wew. 24.
do góry


 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiklinowym Koszem”
 
Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Sponsor
Copyright © bugnarew 2012