English (United Kingdom)Polish (Poland)

 

Polski Certyfikat Ekoturystyczny

OBIEKTY CERTYFIKOWANE

Część obiektów sieci uzyskało w 2010 r., jako pierwsze w naszym kraju, Polski Certyfikat Ekoturystyczny :


Ekologiczne gospodarstwo „Bielińska Góra” i wypożyczalnia kajaków

"Agroturystyka u Kaflika" i wypożyczalnia kajaków i rowerów


Gospodarstwo agroturystyczne „Stary Młyn”


Gospodarstwo agroturystyczne „Dom nad Wierzbami”

Kuźnia Kurpiowska – Izba Regionalna

Gospodarstwo edukacyjno - turystyczne Stajnia Kaliska


Gospodarstwo ekoturystyczne Na Karczaku

Obiekty te spełniają listę ponad 100 rygorystycznych kryteriów ekologii i ekoturustyki.
Oznacza to między innymi, że:

 • Oferta jest przejrzysta i czytelna, gospodarze i przewodnicy mają odpowiednią wiedzę przyrodniczą oraz na temat kultury i historii obszaru.
 • Proponowane zajęcia są oparte na naturze i kulturze, ich poszanowaniu, ochronie i promocji, szczególną uwagę zwraca się na dziką przyrodę, gatunki i tereny chronione. Propagowane i kultywowane są lokalne tradycje.
 • W ofercie żywieniowej:

-przynajmniej połowa surowców jest lokalnego pochodzenia, często od gospodarza,
-przynajmniej połowa owoców i warzyw jest pochodzenia krajowego,
-dostępne są produkty ekologiczne i fair trade,
-znajdują sie dania regionalne i dla wegetarian,
-nie ma jajek z chowu klatkowego.

 • W obiekcie i ofercie zajęć stosowany jest szereg metod zmniejszających wpływ działań na środowisko:

-dba się o oszczędności wody i energii,
-system ogrzewania nie jest oparty na węglu,
-przynajmniej 12% energii jest ze źródeł odnawialnych,
-przynajmniej 80% środków czystości posiada oznakowanie przyjazne dla środowiska,
-papier toaletowy jest z recyklingu lub niechlorowany,
-odpady są segregowane, odpady organiczne są kompostowane,
-nie używa się niebiodegradowalnych opakowań jednorazowych,
-nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin w ogrodzie,
-ogranicza się transport zmotoryzowany podczas wycieczek.

 • Gospodarstwa rolne prowadzone są jako ekologiczne lub przynajmniej zrównoważone.
 • Goście mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i/lub udziału w projektach ochrony środowiska.
 • Gospodarze wspierają lokalną gospodarkę współpracując z lokalnymi dostawcami i usługodawcami, sprzedając lokalne pamiątki, uczestnicząc w lokalnych organizacjach i wydarzeniach, promując inne gospodarstwa ekologiczne i ekoturystyczne.
 • Zwraca się uwagę na zachowanie krajobrazu, estetyki otoczenia i tradycyjną architekturę. Nie stosuje się PVC, krzykliwego oznakowania i kolorów, wysokość budynków jest poniżej koron drzew.
 • Chroni się bioróżnorodność. W ogródkach sadzona jest rodzima roślinność, w wielu gospodarstwach dawne odmiany drzew owocowych.

To nie wszystko... Pełną listę kryteriów certyfikacji znajdziecie Państwo poniżej w
dziale ”warunki”.

O SYSTEMIE CERTYFIKACJI EKOTURYSTYCZNEJ

Początki

Pierwszy w Polsce system certyfikacji ekoturystycznej został ustanowiony w 2010 r. przez Społeczny Instytut Ekologiczny.
Inspiracją dla utworzenia systemu certyfikacji były istniejące już w wielu krajach europejskich systemy (Norwegii, Rumunii, Szwecji, Estonii…) oraz standardy reprezentowane przez Światową Organizację Ekoturystyki- The International Ecotourism Society (www.ecotourism.org) , której Społeczny Instytut Ekologiczny jest członkiem.
Wersję pilotażową opracowano podczas półtorarocznych warsztatów i konsultacji społecznych na terenie 13 gmin „Między Bugiem a Narwią”, z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych (szczególnie Lone Lamark, prowadzącej certyfikację w Norwegii).
System certyfikacji jest zarządzany wspólnie przez trzy stowarzyszenia:
- Społeczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl)
- Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne (www.nawsi.pl )
- Stowarzyszenie gospodarstw Agro i Ekoturystycznych ”Mazowieckie Wierzby”

System jest opracowany z myślą o małych i średnich przedsięwzięciach, szczególnie działających na terenach wiejskich i przyrodniczo cennych. Mogą to być gospodarstwa i obiekty noclegowe, punkty gastronomiczne, ale również sklepy, rzemieślnicy, artyści, przewodnicy, muzea, domy kultury, ośrodki sportowe i inne przedsięwzięcia świadczące usługi dla turystów. Obiekty noclegowe mogą mieć maksymalnie 25 pokoi.

Cele

Celem Polskiego Certyfikatu Ekoturystycznego jest wdrażanie i promowanie światowych zasad ekoturystyki i wysokich standardów ekologicznych w polskiej agroturystyce i turystyce wiejskiej.

Warunki

Certyfikat mogą uzyskać obiekty spełniające listę wymogów dotyczących ekologii, zarządzania, wpływu na środowisko, ochrony przyrody, promocji lokalnej kultury, wspierania lokalnej gospodarki. Żeby otrzymać certyfikat, należy spełnić wszystkie kryteria.
Rada nadająca certyfikat może zgodzić się na niespełnienie tylko jednego ze 103 kryteriów przez pierwsze dwa lata certyfikacji.
Spełnienie warunków certyfikatu jest weryfikowane co rok.

Procedura nadawania certyfikatu - do pobrania PDF
Szczegółowe kryteria certyfikacji – do pobrania PDF

Jak uzyskać certyfikat?

Należy zapoznać się z kryteriami certyfikacji oraz zgłosić e-mailem wstępną chęć uzyskania
certyfikatu do przewodniczącej Rady ds. certyfikacji, Aleksandry Soni Priwieziencew: e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jeżeli obiekt ma szansę spełnić kryteria, wypełniany jest szczegółowy wniosek o certyfikację
i odbywa się jedna wizyta kontrolna z której wnioski przedstawiane są Radzie ds. Certyfikacji.
W 2013 r. koszt uzyskania certyfikatu związany jest z kosztem dojazdu do obiektu osób dokonujących audytu. Cała procedura trwa ok. 2 miesięcy.
Członkami Rady ds. Certyfikacji są w latach 2012-2014:

 • Aleksandra Sonia Priwieziencew - przewodnicząca Rady, przedstawicielka Społecznego Instytutu Ekologicznego
 • Danuta Jabłonka-Grabowska - wiceprzewodnicząca Rady, przedstawicielka Stowarzyszenia Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych "Mazowieckie Wierzby"
 • Małgorzata Dąbrowska - przedstawicielka Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
 • Joanna Rykaczewska - członek sieci ekoturystycznej, posiada Polski Certyfikat Ekoturystyczny
 • Justyna Kaflik – członek sieci ekoturystycznej, posiada Polski Certyfikat Ekoturystyczny
 • Barbara Polak – członek sieci ekoturystycznej, posiada Polski Certyfikat Ekoturystyczny
 • Małgorzata Górska - prowadzi gospodarstwo ekoturystyczne Na Karczaku, posiada Polski Certyfikat Ekoturystyczny

 

do góry

 
Strona wykonana w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Sponsorzy
Patronat honorowy
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Copyright © bugnarew 2010
Wykonanie netsites.pl